In Memoriam Nicole Bogner

06.01.2012, Zdebra

Na facebooku se objevila smutná zpráva o úmrtí první zpěvačky Visions of Atlantis Nicole Bogner.

„V hlubokém smutku a s nejvyšším respektem musíme oznámit všem fanouškům Visions of Atlantis, že bývalá zpěvačka Nicole Bogner zemřela ve věku 27 let po dlouhém boji s těžkou nemocí. Skupina je šokována touhle velkou ztrátou starého člena VoA rodiny, ale chce vyjádřit upřímnou soustrast Nicole nejen po dobu pěti let sdílení hudební Vize, ale také i více než deset let přátelství uvnitř i mimo Visions of Atlantis. Bez Nicole by se Visions of Atlantis nikdy nezrodili a její unikátní hlas a osobnost byly velkou částí VoA. S Nicole velká část VoA zemřela také. Vždy bude poklad tvé vřelé srdce, nikdy nebudeš zapomenuta Nici…

Všichni fanoušci a stoupenci jsou pozváni k připojení se na In Memoriam Nicole Bogner stránku na facebooku k vyjádření svého smutku a respektu k této skvělé umělkyni a osobě! Odpočívej v pokoji, NICOLE a děkujeme Ti! VoA rodina“


„In deep mourning and with highest respect we have to notify all Visions of Atlantis fans that our former female Singer Nicole Bogner has passed away at the age of 27 after fighting a severe disease over a long period of time. The band is shocked about the loss of an old VoA-family member but wants to express sincere gratitude to Nicole not only for 5 years of sharing a musical Vision but also for more than a decade of friendship inside and outside of Visions of Atlantis. Without Nicole Visions Of Atlantis would have never been born and her unique voice and personality were a big part of VoA. With Nicole a great part of Visions Of Atlantis died as well. We will always treasure your warm hearted soul, you will never be forgotten Nici…

All fans and followers are invited to join the In Memoriam Nicole Bogner-Page here on Facebook to express their grief and respect to this great artist and person! Rest in Peace NICOLE and thank you! The VoA-family“